MILAVIA > Air Shows > CFB Trenton Open House 2014 Last updated: 20 March 2016
MILAVIA Air Shows

Air Show Report : CFB Trenton Open House 2014

[< Previous] [ Back to Report ]
[< Previous] [ Back to Report ]

Vintage Wings of Canada Mustang Mk IV CF-VPM. Photo copyright Ron Cembrowski